Příchozí se tak hravou formou dozvěděli, jak probíhá proces čištění odpadních vod před jejich vypuštěním zpět do přírody. Na ČOV v Bystřanech jsou přiváděny převážně komunální odpadní vody z měst Teplice, Dubí, Krupka a přilehlých aglomerací. Jde o mechanicko-biologickou ČOV z roku 1975, v minulých letech prošla několika rekonstrukcemi.