Prezident Lions Clubu Antonín Vincenc zhodnotil práci klubu v letošním roce. Vyzdvihl akci Lví očko, která od roku 2013 zajišťuje preventivní vyšetření očí dětí předškolního věku v mateřských školách teplického okresu.

Vyzval ke spolupráci na vánočních trzích kterými jsou řadu let pořadateli. Slavností atmosféru zpestřili studenti pražské Konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postižené hudebním vystoupením. V závěru obdrželi šek na 20 tisíc korun.