Součástí prací jsou nové chodníky, které vznikají v těchto podzimních dnech. Na řadu přišla i obnova zeleně. Po úpravách v části u budovy Císařské lázně a Kolostujovy kašny a také prostoru přímo za divadlem, kde je rozárium, přišla letos na řadu třetí etapa v parkovací části mezi ulicemi Lázeňská a Dlouhá.

Součástí oživení prostor okolo budov Krušnohorského divadla a Domu kultury byla výměna skel na kolonádě, která obě kulturní zařízení propojuje.