Věž památky dostane také novou fasádu. Město Dubí tuto část rekonstrukce zaplatí ze svého. Na zbytek získala radnice dotaci z ministerstva kultury.

„V první etapě jsme získali podporu na opravu střechy a krovů a ukázalo se jako nutné při opravě střechy zároveň opravit fasádu horní části věže kostela, která je nad střechou. To vše proto, aby se již nemuselo zasahovat při následné etapě, kterou bude oprava fasády kostela, do konstrukce již opravené střechy kvůli budoucí stavbě lešení pro horní část věže,“ vysvětlil starosta Dubí Petr Pípal.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z let 1729 - 1732. Dubská radnice ho využívá pro setkání se saskými sousedy u příležitosti Slavnosti hraničního buku, koná se v něm i adventní koncert.