Včera se ještě děti ve třídě naposledy sešly se svými učiteli, na vysvědčení si přečetly výsledky svého snažení a dnes už jsou všechny špatné známky zapomenuty. Vesele pojali včera rozloučení se školou i s paní učitelkou žáci 2. C na Základní škole Edisonova v Teplicích. Přišli v pestrobarevných papírových čepicích a paní učitelku Ivu Budkovou potěšili krásnými kytičkami. Ta jim na oplátku popřála krásné prázdniny plné zážitků a na tom příštím vysvědčení samé jedničky, jako má na snímku nejlepší žák třídy Honza Schejbal. Samotná historie školních vysvědčení sahá do roku 1774, kdy císařovna Marie Terezie vydala Všeobecný školní řád. Původně se vysvědčení nevydávalo v pololetí a na konci školního roku, tak, jak jsme zvyklí dnes. Žáci ho dostávali až po ukončení celé školní docházky.