Ocenění předával náměstek krajského ředitele HZS Roman Vyskočil. Hasiči ho obdrželi za svědomitost, spolehlivost a nasazení ve službě.
Medaile uděluje každý rok u příležitosti říjnového státního svátku generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Miroslav Štěpán.

Medaile za věrnost 2. stupně se udělují za vzorné plnění úkolů během dvacetileté služby a medaile za věrnost 3. stupně za vzorné plnění úkolů během desetileté služby.

Teplice měly své zastoupení. Mezi oceněnými byl Jaroslav Feller. U profesionálních hasičů je od roku 1990. Nastoupil jako hasič do Teplic a o rok později byl převelen na stanici do Bíliny. Pod jeho vedením došlo k podstatnému zkvalitnění úrovně údržby a oprav požární techniky na stanici. Přispěl také ke snížení nákladů na tuto činnost. V roce 2007 byl ustanoven do funkce vrchní asistent – technik strojní služby. (red)