S omezenou dodávkou vody počítejte v ulicích Aloise Jiráska, Celní, Hrázní, Jankovcova, Jiřího Wolkera, Josefa Hory,  Karla Čapka, Masarykova třída, Palackého, Petra Jilemnického, Růženy Svobodové, U Nových lázní, Vrchlického, Doubravská, Fügnerova, Klicperova, Metelkovo náměstí, Sovova, U Vlastního krbu, 14. října.

Náhradní zásobování pitnou vodou má být podle informace ze SčVK zajištěno cisternou.