Takový nález překvapil archeology, kteří prováděli výzkum při pracech na odvodňovací kanalizaci za Zahradním domem v zámecké zahradě v Teplicích .
Archeologický výzkum provádělo Regionální muzeum v Teplicích ve spolupráci se společností ArcheoBohemia.

„Směs velkých kostí a jílovité hlíny jsme objevili v zásypu studny, která mohla sloužit jako rezervoár na vodu nebo odpadní vodu. Dostali jsme se do hloubky 4 metrů, aniž by bylo vidět dno,“ popsal nám nález archeolog Michael Soukup z Regionálního muzea v Teplicích, který byl pověřený vedením výzkumu.

Kromě kostí byly nalezeny pěkné úlomky z doby železné. „Objevili jsme větší množství keramiky od novověku až po pravěk. Pravěké keramiky, která je od půl metru hlouběji, je tu víc,“ uvedla na místě nálezu archeoložka Lucie Matoušová.

„Potvrdilo se tak, že přímo v centru Teplic, v zámecké zahradě, bylo pravěké osídlení,“ dodal M. Soukup. U kostí je zatím jasné jen to, že byly použity k vyrovnání terénu. Zda pocházejí ze středověku či už z novověku bude jasné až po provedení datační analýzy radio–uhlíkovou metodou. K čemu měly sloužit, je zatím opředeno tajemstvím.