Náklady na vybudování multifunkčního centra hornické krajiny Krupka, které je součástí sasko - českého vědeckého projektu ArchaeoMontan, činily téměř 20 milionů korun.

POD DOHLEDEM PAMÁTKÁŘŮ

Podle starosty města je to další krok, který by měl podpořit rozvoj cestovního ruchu v regionu. „Turisté, kteří přijedou do našeho historického hornického města, mohou navštívit tento objekt, kde se dozvědí o historických i současných krásách našeho města a jeho okolí,“ řekl při slavnostním otevření starosta Krupky Zdeněk Matouš.

Pod přísným dohledem památkářů byly do nového objektu začleněny původní gotické sklepy i čelní kamenná stěna. Nový dům nese název Infocentrum hornické krajiny Krupka.

Sloužit bude místím obyvatelům, turistům i odborné veřejnosti. Celá budova je totiž koncipována jako multifunkční objekt, který bude využíván nejen jako klasické turistické centrum, které využije přízemní prostory, ale obsahuje také výstavní prostory odkazující na hornickou tradici našeho regionu.

Expozice obsahují textové dokumenty, nerosty i hornické vybavení, které návštěvníka seznámí s hornickou historií Krušných hor a samozřejmě celého krupského revíru. Součástí stavby jsou také konferenční a vzdělávací prostory, které budou sloužit každému, kdo o to projeví zájem. Otevírací doba informačního centra bude celoročně od úterý do neděle 9-17 hodin.

Infocentrum hornické krajiny Krupka bylo vystavěno jako součást sasko-českého vědeckého projektu ArchaeoMontan 2018, který mapuje historii středověkého hornictví na obou stranách Krušných hor. V rámci projektu byla v Krupce a v lesním terénu nad Krupkou vybudována také naučná stezka Po stopách horníků, která byla předána veřejnosti do užívání na podzim minulého roku.

STŘEDOVĚKÉMU HORNICTVÍ NA STOPĚ

Celý projekt ArchaeoMontan, vč. výstavby a vybavení informačního centra i oba okruhy naučné stezky, byly z velké části spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. 

Otevření budovy nového informačního centra ve své podstatě završilo jádro činností Krupky jako partnera v projektu ArchaeoMontan (celý projekt končí v létě letošního roku).

Slavnostního aktu se účastnili všichni projektoví partneři z Čech i Saska, zástupci krajské a místní samosprávy jakož i subjektů, které umožnily financování a realizaci celého projektu, v jehož rámci v Krupce vzniklo toto dobré dílo. Nechybělo ani požehnání litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, aby nové dílo dobře sloužilo všem, kdo ho navštíví. 

Součástí slavnostního otevření budovy byla také premiéra dokumentárního filmu Petra Mikšíčka „Středověkému hornictví na stopě“, který diváka ponoří do tajů vědeckého výzkumu a používaných metod historiků, archeologů či geologů, aby odhalili tajemství horníků z doby dávno minulé.