Recesisticky přivítali květen také na Moldavě či ve Fojtovicích.