Již po desáté sem na týden vyrazilo 45 účastníků z řad zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, klientů a jejich doprovodů, doplněno o rodinné příslušníky.

Významnou součástí pobytu byla léčebná složka, která spočívala ve cvičení, provozovaném dvakrát denně v bazénech s teplou sirnatou vodou pod vedením rehabilitační pracovnice.

Velmi pestrý byl také doprovodný program. Vedle jeho tradičních a oblíbených částí, jako je romantická večerní procházka nádhernou historickou Péczí nebo návštěva ranče, přibyla návštěva poutního místa Marien Gud s chrámem a křížovou cestou.

„Návštěva ranče nemohla chybět,“ říká duchovní matka pobytu a jeho organizátorka Mirka Horová, jinak vedoucí ekonomického úseku Arkadie.

„Její součástí byla projížďka na povozech tažených koňmi, prohlídka farmy a poté večeře s vynikající husou. Všichni se pobavili s harmonikářem, který velmi dobře zvládá české lidové písně,“ dodala Horová. Společná zábava naplňovala i ostatní večery.

Josef Hon