„Maturita je pro celou třídu 8.D velkou výhrou. Jsme šťastní,“ hlásila studentka Danielová při předávání maturitních vysvědčení .

Ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk Bergman říká, že maturity proběhly hladce. „Úspěšnost žáků byla standardní: někdo to zvládl skvěle, někdo sotva prolezl a někteří to nezvládli vůbec. Žáci mají často potíže s vyjádřením myšlenek, jejich slovní projevy jsou často neuspořádané a neznějí dobře. Mnohdy chybí přesné (exaktní) vyjadřování a schopnost dostat se k podstatě věci. Nepamatují si odborné termíny a snaží se z té neznalosti nějak vymluvit, což však přináší jen záplavu jalových vět,“ uvedl Bergman a dodává. „Na druhou stranu jsou žáci, kteří se dovedou v problematice středoškolských předmětů dobře orientovat a umějí to i precizně vyjádřit. Bohužel skupina takových žáků se spíše zmenšuje.“

A kde hledat příčiny? Podle šéfa teplického gymnázia je to absencí četby. „Studenti málo čtou, a pokud čtou, tak často jen povrchně přelétnou text a hledají v něm klíčová slova, aniž by pronikli do podstaty sdělovaného. Komunikace prostřednictvím chatů (plných zkratek a piktogramů) a SMS zpráv, která je pro ně častá, je nenaučí kultivovanému vyjádření myšlenky, a pravopisu už vůbec ne.“

Studenti Gymnázia Teplice z valné většiny pokračují ve studiu na vysoké škole, málo z nich skončí na pracovním úřadě. „Protože dostat se na VŠ je dnes opravdu snadné, přestává být procento přijatých absolventů vhodným kritériem pro posuzování kvality školy. Jako vhodnější je v tomto směru sledovat přijetí na prestižní školy či obory,“ pronesl ředitel Gymnázia Teplice Bergman.