Do krajského kola postoupila vždy dvě vítězná družstva z okresních kol. Děti plnily vědomostní i fyzické úkoly jako například dokázat správně zvládnout poskytnutí první pomoci, orientovat se na mapě, mít základní znalosti předcházení požárům a dalším mimořádným událostem, znát dopravní předpisy, umět zabalit evakuační zavazadlo, uvázat základní druhy uzlů, znát hasební látky a prostředky, překonat překážky, střílet do terče ze vzduchové pistole.

Zúčastnilo se 14 družstev ze sedmi okresů. Zvítězilo družstvo Gymnázia Josefa Jungmanna z Litoměřic, stříbrnou medaili získalo družstvo Základní školy Bystřany a bronzovou děti ze Základní školy Jirkov.

Lukáš Marvan