Ale jak se ukázalo, labutě asi jen spaly. Protože, když se k nim přiblížili hasiči prosekaným ledem, tak se začaly hýbat a utíkaly pryč. Šlo tedy o planý poplach.
Vodním ptákům, zejména labutím a divokým kachnám, které strádají také někdy nedostatkem potravy, v zimním období poměrně často obecně hrozí riziko přimrznutí k zamrzlé vodní hladině. Skutečně zamrzlým už zpravidla není pomoci. Většinou ale vše dobře dopadne.

Zkušenosti s tím mají právě hasiči.
Lidé je v zimě zavolají, že na jezeře zamrzla labuť, a oni se k ní pomocí člunu, taženého po ledě, opatrně blíží. Labuť je nechá přijít do bezprostřední blízkosti, potom se zvedne a klidně odťape nebo odletí jinam. Prostě si na zamrzlé hladině jen schrupne a hasiči ji pak vyruší.

Přes den hladina rybníků někdy částečně rozmrzne, silný noční mráz však labutě často uvězní. Bez pomoci ochranářů by pak mnohdy labutě uhynuly. (pem)