Na výstavě je k vidění to NEJ ze všech odborných oddělení teplického muzea. Vyjde k ní také katalog, který bude kromě úvodní studie o historii muzea a krátkých charakteristik jednotlivých podsbírek obsahovat také fotografie s popisem téměř 200 sbírkových předmětů z archeologických, historických, knihovních a přírodovědných sbírek, včetně několika příkladů jejich konzervování a restaurování.

Regionální muzeum v Teplicích si letos připomíná 120. výročí svého otevření a 70 let působení na teplickém zámku. Navazuje na tradici sahající k roku 1894, kdy vznikla Muzejní společnost, která své sbírky vystavila 2. prosince 1897 ve Školní ulici č. 17. Zde muzeum sídlilo do roku 1905.

V roce 1945 přešly sbírky do správy národního výboru, který dal muzeu o dva roky později do užívání teplický zámek.