Kromě samotného turnaje v kuličkách připravili pořadatelé pro děti hry a soutěže o ceny.