Připravena byla i doprovodná výstava Světlo na železnici, Osecké nádraží pohledem dětí, promítání fotografií se železniční tematikou a Dráha na Moldavu.

Slavnostní přestřižení pásky proběhlo už v pátek v podvečer, kdy nadšenci z občanského sdružení Klub přátel Krušnohorské železnice Most Dubí Moldava, kteří řadu let bojovali za zřízení železniční expozice, pozvali všechny, kteří se na uskutečnění jejich snu nějak podíleli.

Za dobu téměř patnácti let se jim podařilo zachránit před sešrotováním řadu zajímavých předmětů, které měli uložené porůznu ve sklepích, garážích a zahradních domcích. Celou dobu se snažili najít vhodné prostory a předměty vystavit široké veřejnosti.

Dřevěné skladiště v Oseku město, se kterým počítali, vyhořelo a muselo se zbourat. Pronájem budovy bývalého nádraží v Hrobu byl zase nad jejich finanční možnosti.

Když na jaře roku 2013 došlo k ukončení prodeje jízdenek a uzavření čekárny na nádraží Osek město, podařilo se městu domluvit s vlastníkem budovy, že bude otevřena čekárna a uvolněné prostory budou využívány jako výstavní prostory železniční expozice s příležitostnými výstavami.

Na otázku, kolik členů Klub přátel Krušnohorské železnice má, mi Michal Švec na prstech spočítal, že i s dětmi dohromady 9.

O to obdivuhodnější je jejich úsilí. Podařilo se jim shromáždit i některé unikáty, jako například původní stojan na lyže z vedlejší stanice Hrob, další se zachoval na Moldavě, nebo zabezpečovací kříž vícekolejného přejezdu z Dubí, návěstidla a přístroj na obsluhu výhybek. Při návštěvě nepřehlédněte vystavené kartónové jízdenky i s informacemi o jejich historii. „Všimněte si cen, tady vidíte na té jízdence z Louky do Hrobu, že se jezdilo za 80 haléřů," ukázal nám nejstarší člen klubu pan Michálek. „Je mu pětasedmdesát, ale při přípravě expozice byl nejpilnější, býval tu obden," chválili ho ostatní členové klubu.

V expozici vás určitě zaujme i historický pracovní stůl s figurínou v uniformě, který převáželi z dolního nádraží přes celý Osek.

Další exponáty a fotografie, týkající se historie železnice, byť třeba pouze k zapůjčení, jsou velmi vítané.

„Exponáty, které se nám podařilo shromáždit, jsme měli poschovávané, kde se dalo. Teď je budeme postupně renovovat a také výstavy se budou obměňovat. Zaměřit bychom je chtěli vždy na nějaké výročí," informoval Michal Švec.

Ve spolupráci s Českou poštou by měla být také 5. května 2015 vydána poštovní známka, věnovaná Moldavské trati.

Nádraží Osek město, které se v roce 2010 dostalo až do finále soutěže o nejkrásnější české nádraží, tak teď díky členům Klubu přátel Krušnohorské železnice , opět ožije.

Zajímavou expozici si milovníci historie železnic budou moci prohlédnout například při osecké pouti nebo v týdnu evropských kulturních památek.