„Výstavba nového pavilonu bude největší investicí v areálu teplické nemocnice za deset let existence Krajské zdravotní, navíc je to poprvé, co budeme stavět něco nového. Dosud jsme v nemocnicích pouze rekonstruovali," dodal.

SNAHA BYLA UŽ PŘED SEDMNÁCTI LETY

Teplická nemocnice se tak konečně po mnoha letech dočká nových operačních sálů. Dosud využívané operační sály už dlouhodobě nevyhovují. Snaha postavit nové byla už před sedmnácti lety.

Tehdejší záměr přístavby sálů s heliportem na střeše skončil vypracováním projektu a první fází vybudování náhradních energetických zdrojů. Potřebných 200 milionů korun na vlastní realizaci se nemocnici nikdy nepodařilo získat.

Moderní operační sály v chystaném objektu umožní společně s urgentním příjmem, který je naproti, poskytovat zdravotní péči na úrovni odpovídající současným standardům.

Úřední dům, kus historie Teplic, chátrá. Je na prodej.
Úřední dům, kus historie Teplic, chátrá. Je na prodej

V současné době mají lékaři v teplické nemocnici k dispozici deset operačních sálů. Čtyři z nich budou dál využívány i poté, co budou postaveny nové sály.

Stávající prostory tak budou zachovány pro operační výkony v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy. Zbývající sály budou sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí.

V nových multioborových operačních sálech se bude odehrávat veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky.

PROVOZ NEMOCNICE STAVBA NEOMEZÍ

Nová budova pro operační sály bude postavena v prostoru za pavilonem F, v němž jsou soustředěny chirurgické obory, směrem k ulici Anglická. S chirurgickým pavilonem bude propojena spojovacím krčkem, dílčí úpravy budou provedeny i v pavilonu F.

„Po dobu výstavby neočekáváme zásadní zásah do provozu nemocnice. Poskytovaná zdravotní péče zůstane zachována," uvedl ředitel zdravotní péče teplické nemocnice Tomáš Hrubý.

Unikátní varhany se dočkají opravy.
Farnost v Bílině dostala peníze na obnovu varhan, potřeba je 400 tisíc

Omezený bude pouze pohyb osob v prostorách, kterých se stavba dotkne a poté ve finální fázi prací, kdy dojde k napojení operačních sálů na pavilon F a také období rekonstrukce a rozšiřování výtahových šachet v pavilonu F.

Nové operační sály budou podle jeho slov vybaveny moderní technologií, vzduchotechnikou i přístroji. K dispozici bude i šest plně vybavených tzv. dospávacích pooperačních pokojů.

Výstavba nového pavilonu s operačními sály a sterilizací bude trvat dva roky, dokončena bude v roce 2019. Hrazena bude z finanční investiční podpory jediného akcionáře, kterým je Ústecký kraj, částkou 185 milionů korun. „Dalších 53 milionů, které bude následně potřeba na dovybavení, by mělo být hrazeno z dotačních titulů," upřesnil Petr Fiala.

Důležitou informací pro pacienty, přijíždějící do nemocnice v Teplicích autem jistě je, že projekt počítá také s výstavbou pětadvaceti parkovacích míst pro osobní auta, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené.

S otevřením přístupu do ulice Anglická je navržena také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 parkovacími místy, čímž dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.

Ilustrační foto.
Tepličané se při nákupu dovolených vrací k prodlouženým pobytům