V červenci tu byly při rekonstrukci elektrického vedení náhodně objeveny lebky, kosterní ostatky a keramické střepy. Nálezy pocházejí ze starého hřbitova o kterém víme, že byl ještě v 19. století v provozu a jeho podoba je známa pouze ze starých litografií. Mírně zasahoval až do Lipové ulice.

Z výkopu se archeologové snažili získat co nejvíce informací, aby vymezili z historického hlediska cenná území, která se ve zdejším regionu nacházejí. ČEZ byl k nálezu vstřícný, práci okamžitě zastavil, ale bohužel se při výkopových pracích v Lipové ulici hodně věcí porušilo, takže archeologové vlastně zachraňovali, co se ze zbytků hrobů dalo zjistit .

Archeologický výzkum, který provádí jako odborný a metodický garant Regionální muzeum v Teplicích ve spolupráci s firmou Aleš Bartes, specializující se na provádění archeologických prací, poté pokračoval v parku u Krušnohorského divadla. Jak informoval archeolog Kamil Novák, bylo zde nalezeno velké množství keramiky od 14. století až po novověk a také narazili na základy zřejmě pro mostek, který vedl přes potok.

„Objevili jsme i tři střepy, pocházející z pravěku, byly ale v zásypové vrstvě, takže se sem dostaly s největší pravděpodobností jako druhotně uložené.“

Od pondělí provádějí archeologové pod vedením Lucie Matoušové výzkum z druhé strany divadla. Financuje ho opět ČEZ, neboť se při výkopových pracech narazilo na základy budov, které byly podél městské hradební zdi. Kudy přesně vedla se neví.

„Máme jen zmínky, že by měla být podél budovy Komerční banky, kde bychom měli narazit na baštu, za divadlem má být příkop. Zatím nacházíme zavalené sklepy z mladší i starší zástavby, staré pískovcové prvky, objevili jsme i střep ze 16. století,“ uvedl Kamil Novák.