„Mám obrovskou radost, kolik úžasných lidí se dnes sešlo, aby podpořili náš první piknik. Poděkování zaslouží naši úžasní dobrovolníci za jejich čas, ochotu a velkou pomoc při přípravách. Těším se na další nedělní setkání,“ uvedla za organizátory Klára. Setkání plánují zatím každou neděli do konce prázdnin. Ohlasy ze strany veřejnosti jsou kladné. „Bylo to skvělé,“ komentovala akci Katka. Lidé, kteří se o veřejném pikniku dozvěděli až zpětně, litovali, že to nevěděli. „Škoda, jinak bych určitě přišla a také něco přinesla,“ reagovala Kamila.

Za novou aktivitou v Teplicích stojí nezisková organizace Spolu proti samotě, kterou založila místní trojice Michaela, Robert a Klára. „Naším hlavním cílem je poskytování praktického zázemí a podpory těm, kdo chtějí pomáhat lidem trpícím samotou. A to ať už formou dobrovolnické práce, nebo prostřednictvím osvěty týkající se samoty. Budeme také rozvíjet aktivity podněcující veřejnost k sousedské, přátelské a rodinné pospolitosti a podporovat pozitivní společenské smýšlení a vzájemný respekt. Cílovou skupinou jsou osamocení lidé na Teplicku napříč generacemi,“ říká Robert Zauer.