„Na základě posledního dendrologického zhodnocení dřevin v Zámecké zahradě bylo zjištěno 17 stromů, které musí být z bezpečnostních důvodů bohužel pokáceny,“ řekl primátor Teplic Hynek Hanza.

Odvoz a úklid pokácených dřevin proběhne do konce tohoto pracovního týdne. „I když se mohou stromy zdát na první pohled v dobré kondici, tak tomu tak není,“ konstatovala vedoucí odboru životního prostředí Teplic Dagmar Teuschelová.

Odstraněné dřeviny plánuje město nahradit na podzim letošního roku. Výsadbu musí ještě konzultovat s památkovou péčí, Zámecká zahrada je totiž kulturní památkou.