Rozsáhlá celoživotní sbírka ulit mnoha čeledí mořských měkkýšů a minerálů nemá v tomto rozsahu obdoby. Kunertovi darovali muzeu výběr z jejich mineralogické sbírky, budované od roku 1991, který představuje 1245 mineralogických vzorků a také odbornou literaturu.

Pan Kunert muzeu věnoval rovněž svoji nádhernou, hodnotnou a po mnoho let budovanou sbírku ulit mnoha čeledí mořských měkkýšů, kterých je 2587 kusů.

„Těchto velkorysých darů si nesmírně vážíme, neboť v historii přírodovědného oddělení teplického muzea nemají v tomto rozsahu za posledních 95 let obdoby. Nezbývá nám, než manželům Kunertovým ještě jednou s velkou úctou poděkovat," uvedl kurátor výstavy Miroslav Radoň.

Nejvíce lituje toho, že se výstavy již nedočkali oba z manželů, neboť paní RNDr. Františka Kunertová zemřela loni po krátké nemoci ve věku úctyhodných 89 let.