Ve středu v ranních hodinách došlo už opakovaně k zhanobení pomníku židovských obětí holocaustu v Lipové ulici.

Židovská obec Teplice považuje takovýto svérázný způsob oslavy 91. výročí vzniku Československé republiky za vandalizmus nejhrubšího zrna a věří, že k odsouzení tohoto činu se připojí i široká veřejnost.

Nebylo to poprvé. Už letos v lednu se někdo na památníku podepsal. Zničil celou desku. Rozbitá byla přední pamětní deska, v zadní části památníku byl nastříkán nečitelný nápis.

Oldřich Látal, předseda teplické židovské obce tehdy nevyloučil, že poničení památníku mohlo souviset s tehdejším střetem v Gaze nebo případem, ve kterém se Izraelec českého původu Yehuda Koliner s teplickou židovskou obcí přel o dům, v jehož sousedství se památník nachází.
Deska byla v Lipové ulici obnovena. Nyní je památník opět poničený. Bude muset přijít náprava, která bude teplickou židovskou obec stát nemalé peníze.


Teplická synagoga

Stavba - Jako hlavní architekt byl v létě 1880 vybrán vídeňský rodák Hermann Rudolph, který již v Teplicích pomáhal dostavět budovu městského divadla a poté se zde usadil natrvalo. Stavba byla navržena v neorenesančním slohu s maurskými prvky. Avšak zcela evidentně byla inspirována, ne-li přímo ovlivněna, jedním z nejvýznamnějších synagolních architektů v celém Rakousko-Uhersku, Wilhelmem Stiassnym. Ihned v březnu 1880 se začalo stavět, stavba však musela být v roce 1881 přerušena a čtyři nosné sloupy, které měly nést centrální kopuli, musely být zcela strženy a jejich základy bylo nutno ještě prohloubit a zdokonalit. Radil při tom jiný známý architekt - Josef Mocker, který v té době právě dokončoval stavbu jiné reprezentativní stavby - Chrámu Sv. Víta. V červua 1882 bylo provedeno slavnostní letování báně stožáru organizované Spolkem za účasti vedení teplické ŽNO. Do báně byly uloženy dokumenty popisující stavbu, architekty a historii vzniku. Nová synagoga byla slavnostně zasvěcena 10. června téhož roku za účasti více než 2000 osob, a to nejen Židů, ale všech význačných osobností.

Zánik - Teplická synagoga sloužila místní vzkvétající židovské komunitě až do předvečeru mnichovské zrady, která však nepřinesla zkázu jen této nádherné stavbě, ale především komunitě samotné. V noci ze 14. na 15. března 1939 byla při místních nepokojích synagoga zapálena a do rána zcela vyhořela. Krátce poté byly úředně nařízena demolice a odklizení trosek. Teplická synagoga bezesporu patřila k dominantám Teplic a svými proporcemi to byla jedna z nevýznačnějších synagogálních staveb v Evropě vůbec. Na jejím místě je dnes park, kde byl r. 1955 odhalen skromný památník, který byl na podzim roku 2008 poničen neznámými vandaly. Z více než 6 tisíc teplických Židů přežilo zvěrstva šoa jen několik desítek osob.
zdroj: wikipedie