Od počátku působení této instituce je tábor jakýmsi vyvrcholením školního roku, který je tu, vzhledem k tomu, že na počátku Arkadie byla škola, přirozeným dělením času. Dva týdny tu společně tráví děti a mladí lidé se zdravotním postižením spolu se svými sourozenci a kamarády.

CELOTÁBOROVÁ HRA

Už podvanácté tábor hostí chatová osada Zdravotník v Horním Vysokém u Úštěku v Českém středohoří. Každý ročník tábora má také své téma, tím letošním byl podmořský svět.

Hlavnímu tématu tábora byla podřízena celotáborová hra a tím také celý program tábora. „Krotila se mořská hadice, lovily se perly, vyráběla se trička i mořský pokrm, hledal se poklad, klouzalo se na vlnách, proběhla stezka odvahy“, říká vedoucí tábora, zástupkyně ředitele školy, Martina Vitvarová.

„I letos byla v programu zařazena talentová soutěž, kde mohly děti předvést své umění hudební, taneční, herecké. Její organizace se úspěšně ujali jedni z nejstarších kamarádů Tomáš a Jonáš, asistovaly jim dvě slečny Anička a Bára. Vše výborně zvládli.“  

CYKLOTURISTIKA MÁ TRADICI

Tématu tábora odpovídalo i pojmenování oddílů. O prvenství v táborové hře soutěžili Utopenci a Sirény, Zéváci, Modrá torpéda. Součástí programu bylo samozřejmě koupání (i když voda nebyla slaná), výlety – ten nejnáročnější z nich byl na Helfenburg - a také cykloturistika. 

Ta má v Arkadii mnohaletou tradici a tak nesměla kola chybět ani v podmořském světě. „Cyklistických výprav si děti moc užívaly“, říká Martina Vitvarová, „bohužel jsme v průběhu tábora byli vykradeni a mezi jinými věcmi jsme o dvě kola přišli.“  

Za milé zpestření patří poděkování panu Michaelu Uhlířovi a Petru Folbergrovi, díky nim se děti mohly projet na čtyřkolce. Panu Folbergrovi se kromě toho podařilo sehnat pro děti spoustu upomínkových předmětů a drobných dárků, které měly velký úspěch.

Další dík patří panu Pavlu Strůnovi a skupině Orbis de Ignis Fireshow za předvedení jejich ohňového umění. Nelze zapomenout ani na milou péči manželů Karlových, majitelů objektu, kam se každý rok tábor Arkadie vrací.

A hlavně dík všem dobrovolníkům, kteří se dětem věnovali, bez nichž by to nešlo. Akce byla podpořena z finančních prostředků Ústeckého kraje - Volný čas 2017, bez této pomoci by se tábor nemohl uskutečnit. 

Josef Hon