Jak to tak bývá, narozeniny se slaví v rodinném kruhu a zvláště když se jedná o tak významné jubileum. Proto za svojí „babičkou“ přijela rodina. Řadu gratulantů rozšířily i pracovnice domova důchodců, kde paní Josefina žije již sedm let. Malou slavnost uvedla geriopracovnice Venda Šmirklová, která s oslavenkyní pravidelně cvičí. Stoletou dámu charakterizovala jako velmi činorodou s různými zájmy. „Ráda chodí na procházky, ven na terasu, když je hezky, ráda cvičí a chodí trénovat také paměť,“ uvedla Šmirklová. Zmínila však, že nejoblíbenější činností vitální seniorky je zpěv. „Zná snad stovky písniček a mnohé ani nenajdeme ve zpěvnících.“