V minulých dnech náhle zemřel v nedožitých 74 letech. Pohřeb se všemi poctami se konal v barokní bazilice Panny Marie Bolestné v Krupce.

Zesnulý Herbert Barták byl výraznou postavou rozvoje hasičského hnutí a jeho propagátorem nejen v okrese Teplice, ale i po celém kraji. Dlouhá léta působil jako kvalifikovaný rozhodčí na úrovni okresu, kraje, ale i mistrovství republiky. Vedl oddíly mladých požárníků.

Po revoluci v roce 1989, kdy skoro třetina sborů teplického okresu upadala v činnosti, objížděl s členy výkonného výboru trpělivě starosty obcí a funkcionáře sborů, čímž se zasloužil o to, že se podařilo mnoho sborů přivést zpátky ke svému hasičskému poslání.

Je spoluzakladatelem hasičského muzea v Krupce. Za svoji celoživotní aktivitu v oblasti požárního sportu převzal v minulých letech Řád Svatého Floriána a získal titul Zasloužilý hasič. Po mši, kterou v bazilice sloužil krupský farář, ho na poslední cestě vyprovodily sirény hasičských vozidel.

Vladimír Mjalovský.
Pamětní medaile je holdem záslužné práci hasičů