„Přípravné práce běží a naplno se stavba rozběhne v červnu. Provedena bude rekonstrukce kolejiště a nástupišť v železniční stanici Řetenice a přilehlého traťového úseku do Oldřichova včetně železničních přejezdů,“ informoval Pavel Richter z firmy Chládek & Tintěra, která společně se společností Elektrizace železnic Praha rekonstrukci provádí. Stavba za asi 945 milionů korun přinese kromě zkrácení jízdní dob také zvýšení bezpečnosti cestujících vybudováním mimoúrovňových nástupišť s bezbariérovým přístupem.

Rozsáhlá přestavba železniční stanice si vyžádá i omezení provozu. Od 25. dubna jsou naplánovány denní výluky na výstavbu základů stožárů pro nové trolejové vedení, pažení mostních objektů a demontáž postradatelných kolejí. Od 3. června pak budou postupně probíhat nepřetržité výluky tak, jak to bude vyžadovat postup stavby. Dokončení rekonstrukce se plánuje na květen příštího roku.