Příchozí za odměnu dostávají od cyklistů zdarma krabičky na třídění baterií v domácnostech. „Když absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci získáváme z použitých baterií druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů,“ sdělila členka týmu Recyklojízdy a zástupkyně společnosti Ecobat Eva Gallatová.