Probíhaly zde výkopové práce a to kvůli rekonstrukci termálního řadu, který zásobuje lázně a také nedaleký plavecký areál. Páskou byla také obehnána trojúhelníková část parku, u odbočky do ulice Pod Doubravkou. Vchody do hlavního parku jsou osazeny značkami, aby lidi upozornily na to, že si mají dávat pozor na stavební práce. Cesty mají být v rámci zimní údržby zajištěny. (pem)