Pro naši školu, která se stala letos patronem sbírky, to byla premiéra. Našich 200 symbolů sbírky žlutá kytička měsíčku lékařského, bylo vyprodáno během rekordních 15 minut. Okamžitou pomocnou ruku dozásobením nám podala ZŠ Prosetice, a to další stovkou kytiček. Zájem o aktivní podporu veřejné sbírky Ligy proti rakovině nás velmi mile překvapil. Sbírky mají každý rok jiné zaměření. Na letošní téma připravil učitel Martin Hon krásnou prezentaci, ve které šetrným a srozumitelným způsobem přiblížil a vysvětlil možné dopady této zákeřné nemoci a vyzdvihl prevenci a zdravý životní styl.

Vybaveni těmito informacemi a elánem pro dobrou věc se sbírky ujala děvčata ze 7., 8.a 9. třídy: D. Votíková, Brahimi, A. Nebeská, K. Sokolová, Holubová, Schrodlová. Za jejich ochotu pomoci dobré věci jim patří velký dík. Ale i ostatním žákům naší školy patří poděkování. Měli opravdu upřímný zájem kytičkou obdarovat svou maminku, babičku, tetu, aniž by mnohdy tušily, jak ohromně symbolický dar jim dávají. V naší letošní první sbírce se vybralo 6 420 korun. Věříme, že tyto peníze cíleně a efektivně pomohou potřebným a věříme v jejich sílu.

A. Kaiserová