Teoretická část byla zaměřena na předání a osvojení teoretických znalosti. Žáci také vyplňovali pracovní listy a zhlédli výukové prezentace. V červnu jsme navázali na teoretickou část výukou na dopravním hřišti. Žáci si s sebou do školy přivezli kola a koloběžky a v průběhu tří dnů se vystřídali v praktické výuce. Ostatní spolužáci dělali chodce. Poslední část spolupráce proběhla 25. června formou sportovního dne na školním hřišti. 11 strážníků z teplických služeben městské policie se utkali v několika fotbalových zápasech s týmy žáků školy od přípravné třídy po výběr žáků 1. a 2. stupně.

Děvčata z 9. ročníku připravila ve školní kuchyňce pro hostující mužstvo občerstvení a celá akce byla zakončena obědem ve školní jídelně. I přes velmi horké počasí, které v ten den bylo, tak se sportovní akce vydařila. Poděkování patří všem zúčastněným policistům, vedení městské policie, které umožnilo jejich účast, žákům a učitelům.

Marcela Prokůpková