Těm prvním přináší spoustu zážitků a také příležitost k osamostatnění, těm druhým pár dní odpočinku v celoročním nepřetržitém nasazení. Řadu let jsou tyto pobyty organizovány v chatkové osadě v Sosni na Plzeňsku.

Také letos se do Sosně vypravilo 26 účastníků z řad žáků školy a klientů stacionářů a rehabilitačních dílen. Vedle pravidelných uživatelů služeb Arkadie se pobytu zúčastnili i dva účastníci „externí“.

POČASÍ PŘÁLO, JEN HOUBY NEROSTLY

Z celkového počtu klientů bylo 11 vozíčkářů a takové složení táborníků vyžadovalo i odpovídající personální zajištění. Asistentů z řad zaměstnanců Arkadie i dobrovolníků, kteří všem věnovali maximální péči, bylo proto dvanáct.

„Počasí přálo vycházkám, sportovním hrám i koupání,“ říká Zuzka Nétková, vedoucí jednoho ze stacionářů a také vedoucí pobytu. „Jen houby nerostly,“ stěžuje si.

Složení táborníků ovlivnilo i táborový program. Všichni se zapojovali do her podle svých schopností a chuti, dobrovolná byla i noční stezka odvahy, kdy kamarádi překonávali svůj strach sami,  ve dvojicích nebo skupince. Odměnou za výkony byly sladkosti, diplom a zmrzlinový pohár.

Josef Hon