Škola má charakter malotřídky a tak vytvoří tři kluci a holčička ve třídě oddělení a budou se vzdělávat spolu se staršími kamarády. Malý počet prvňáků ale nic nezměnil na slavnostnosti okamžiku. Samozřejmě nechyběly typické kornouty se sladkostmi a po chvíli rozpaků se na tváři postupně objevoval úsměv.

Nástupem do školy začaly děti a jejich rodiny využívat komplexu služeb, které Arkadie našim spoluobčanům se zdravotním postižením poskytuje.

Tři z nich bude do školy a zpátky domů vozit každý den mikrobus, pro rodiče je připraveno odborné sociální poradenství, v průběhu školní docházky bude žákům nabídnuta řada aktivit pro volný čas, budou připravováni na budoucí pracovní uplatnění, v dospělosti budou moci využít asistence při hledání zaměstnání na volném trhu práce nebo najdou zaměstnání v chráněných dílnách.

Arkadie se snaží každému poskytnout přiměřenou míru podpory, odpovídající jeho potřebám. A té právě začali využívat noví prvňáci.

Josef Hon