Podle zúčastněných, mezi kterými nechyběly delegace měst a obcí Teplicka, ani hosté z izraelského velvyslanectví, je takováto akce připomínkou šesti milionů mrtvých, kteří museli zemřít kvůli zášti jednoho člověka.
V Teplicích ve 30. letech minulého století žilo asi 5000 Židů, kteří tvořili desetinu obyvatel města. V noci ze 14. na 15. března 1939 tepličtí nacisté vypálili tehdy největší českou synagogu postavenou v roce 1885. V současnosti má místní židovská obec okolo stovky členů. (pem)