V obci to vyvolalo řadu emocí a negativních reakcí. „Byli jsme dokonce označeni za zloděje, kteří potřebují dřevo na topení do krbu zadarmo,“ komentoval spršku nadávek, která se na vedení obce snesla prostřednictvím diskuse na webových stránkách obce místostarosta Antonín Kamenský.

„To co si firma účtuje za tuhle neprůhlednou zakázku, to by se vám protočily panenky milý plátci daní,“ píše tu například jeden z anonymních diskutujících.
Obec má zpracovaný strategický a komunitní plán, aby dosáhla na evropské dotace, a ten počítá i s obnovou zeleně nejen v samotných Bystřanech, ale i v obcích, které pod ně spadají. V rámci druhé etapy, která navazuje na kácení a před několika dny začala, vysazuje firma Ekodendra nové vzrostlé stromy a to jak ve vnitřním zastavitelném území, tedy v obci samotné, kde budou většinou okrasné stromy, tak i v nezastavitelné části, kde budou převažovat ovocné dřeviny.

V nezastavitelné části bylo vykáceno 69 stromů a 40 m čtverečných nevhodných keřů a vysadí se 99 hlavně ovocných stromů, hrušní, jabloní a třešní. V rámci obce pak bude namísto 90 vykácených stromů a odstraněných 504 m čtverečných nevhodných křovin vysázeno 113 převážně okrasných stromů a 630 keřů,“ popsala postup prací Jitka Šídová z Ekodendry.

Výsadba, financovaná z dotace z evropských fondů, probíhá kromě Bystřan současně také v Úpořinách, na Lišce, v Nových Dvorech, Nechvalicích i Světicích. Stomy se sázejí i do míst, kde k žádnému kácení starých nedošlo.

„Došlo i k celkovému pročištění polních cest. Pracovníci na veřejně prospěšné práce, kterých máme 25, se letos nezastavili. Prvních 180 stromů už je vysázených, pracovníci Ekodendry pracovali i o víkendu, aby byly stromy co nejdříve v zemi,“ chválil včera všechny Antonín Kamenský.

Novou zeleň v obci lidé ocení, jen co se zazelená. Na Lišce bude krásná lipová alej, místo starých hrušní budou okrasné třešně a ořechová alej, ve Světicích dojde k doplnění parku o nové stromy, z Prosetic do Bystřan by měla být dokončena alej po obou stranách.

Vedle hřbitova, na zelené louce vznikne parková úprava určená k odpočinku, kde budou kromě vysázené zeleně a chodníčků i lavičky. Do budoucna, až kapacita hřbitova nebude stačit a stromy budou vzrostlé, bude možné hřbitov rozšířit a plynule připojit novou část.

Z finančních prostředků obce se pak upraví nejen prostranství před Domovem důchodců v Bystřanech, ale vznikne i samostatná zahrada, určená pro odpočinek a relaxaci klientů s Alzheimerovou chorobou.

S postupem prací přibývá i na webových stránkách obce pochvalných reakcí, které převažují nad kritiky. Pro ty máme ještě jednu důležitou informaci. S pokácenými stromy si netopili přes zimu radní. Firma Ekodendra je v rámci projektu zpracovala na komposty a další substráty, takže se vrátí v jiné podobě k nově vysázeným stromům.