Rotunda s hroby 23 Francouzů, kteří položili život, slouží k tomuto aktu už třináct let. Piety, kterou u příležitosti 73. výročí ukončení II. světové války uspořádala obec Bystřany, se zúčastnili plukovník Bruno Bucherie, delegace české armády, svazu bojovníků za svobodu a obce legionářské.

Nechyběli ani zástupci okolních měst a obcí, místní občané a také žáci bystřanské školy.