To jsou hlavní témata autorčiných prací, které mohou vidět návštěvníci právě probíhající výstavy Porcelánové reflexe v prostorách Domu porcelánu s modrou krví v Dubí.

FASCINACE PŘÍRODOU A KOSMEM

„Jsem fascinovaná nepřetržitým pohybem v přírodních a kosmických procesech," tvrdí Paula Bastiaansen, absolventka Koninklijke Academie voor Kunst en Vorgeving v Den Bosch, která získala nedávno medaili Tchajwanského keramického bienále.

Přírodní děje, které její objekty naznačují, vyjadřuje pomalým otáčejícím se pohybem. I když jsou její předměty jasně založené na tvaru misky, v posledních letech se vyvinuly do prostorových struktur.

Od pondělí tráví Paula Bastiaansen všechen čas v Dubí. Je jednou z dvacítky účastníků 14. Mezinárodního hrnkového sympózia. Všichni jsou zvědaví, jaké tři tvary hrnků a jaké dekory tady vytvoří, zda zůstane věrná daným tématům.

Tato jemná blondýnka je v Dubí ale ještě z jednoho důvodu. Patří do trojice účastnic sympózia, které jsou současně vystavujícími autorkami. V pondělí 19. června odpoledne se představí v rámci doprovodného programu výstavy Porcelánové reflexe, kde bude prezentovat své dílo.

PRÁCE S NÁDOBOU

Mezinárodní výstava Porcelánové reflexe bude k vidění v prostorách dubského Domu s modrou krví od 13. června do 13. července. Pořádá ji město Dubí ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP a společností Český porcelán. Záštitu nad výstavou převzalo Umělecko průmyslové muzeum v Praze.

Projekt mezinárodní putovní výstavy porcelánového designu vznikl v roce 2016 na popud koordinátory Ateliéru CIRCLE v Belgii, kurátorky a výtvarnice Patty Wouters. Oslovila dvacítku světových designerů porcelánu a sochařů, z jejichž děl vytvořila prestižní výběr, který od loňského října putuje po vlámských kulturních centrech a evropských galeriích.

Jednotícím prvkem celého projektu se ale stalo zásadní východisko společné všem osloveným umělcům, a to je práce s nádobou a její volné transformace.

Putovní projekt Patty Wouters dostal brzy další rozměr, vedl k myšlence přizvat studenty z holandských a belgických výtvarných akademií, aby vytvořili práci z porcelánu inspirovanou tvorbou jednoho i více vystavených profesionálních umělců pracujících s tímto médiem a konfrontovat je v rámci tohoto výstavního projektu.

Město Dubí se rozhodlo do projektu putovní výstavy Porcelánové reflexe zapojit po strategickém připojení do nově založené Asociace českých keramických měst, jež byla ustanovena v Kunštátě v loňském roce a do níž se Dubí zapojilo jako jedno ze zakladatelských měst.

Výstava a související doprovodný program formou série prezentací vystavujících umělců se koná záměrně v daném termínu, a to v době trvání 14. ročníku Mezinárodního hrnkového sympózia pořádaného společností Český porcelán, jehož se tři z dvaceti vystavujících umělců rovněž účastní.

Libuše Maxová