Tradiční akce Vítání jara začala na hřišti Rudolfky, kde si děti nejprve pohrály s Divadlem V Pytli. Průvod pak došel k potoku u základní školy Dubí 2, kde se s Moranou účastníci čtvrteční akce ještě než skončila ve vlnách potoka rozloučili.