Víc lidí se liturgie nemohlo zúčastnit, protože to nedovolují vládní protiepidemická opatření. Pro širokou veřejnost je kostel sv. Alžběty otevřen ještě v sobotu 3. dubna od 16.30 do 17.30 hodin, při návštěvě je nutné dbát ale pravidel 3R (roušky, ruce, rozestupy).

Velikonoční svatý týden začal Květnou nedělí. Velikonoční nedělí pak končí takzvané třídenní (triduum), které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod velikonoční. Třídenní v řadě církevních společenství představuje vrchol liturgického roku, neboť obsahuje ústřední bod křesťanské zvěsti.