Aby nedocházelo k sesuvům půdy a odlamování kusů skal, nechal magistrát tento prostor mezi Šanovem a středem města zabezpečit speciálními ocelovými sítěmi. Každý rok se musí tento úsek udržovat.

Podobná situace je i kousek dál v navazující Pražské ulici. V případě obou ulic jde o skaliska, u kterých dříve stávala zástavba činžovních domů. Ty ale padly k zemi v 70. letech v rámci demolice této části lázeňského města.