S projevem vystoupil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. K výbuchu na dole Nelson III došlo 3. ledna 1934 v 16.45. Zahynulo 144 lidí. Po zemřelých hornících zůstalo 128 vdov a 266 sirotků. Katastrofa se odehrávala hlavně v hlubině, na povrchu postihla prostor s dvěma těžními věžemi a třídičkou. V jejich budovách zahynula jediná žena, dělnice Marie Havelková. Ze 146 havířů, kteří byli na odpolední směně, přežili jen čtyři. Další dva horníci zahynuli při záchranných pracích.