Po symbolickém uzamknutí Bíliny, kterého se ujal Stanislav Galík , mohli všichni nasednout do lodí a vyrazit. Desátého ročníku se zúčastnilo rekordních 27 lodí, které vypluly z Hostomic od hasičárny s cílem doplout do Lbína, s občerstvovací zastávkou v Ohníči. Protože šlo o jubilejní ročník, dostali účastníci pamětní list a medaili. Sdružení Voda a Rum Teplice je registrováno od dubna roku 2003. Vzniklo ale už o rok dříve sloučením Buřtů a Kolínek na Berounce.