Do středu náměstí se vrátí původní kostky, které museli vodaři na léto z části odstranit, aby se v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu dostali pod zem k potrubí.

NOVÉ PŘÍPOJKY PRO STÁNKAŘE

Podle Šárky Marešové z teplického magistrátu mají práce skončit do prosince letošního roku. „Takový je termín. Doufáme ale, že to bude dříve,“ podotkla vedoucí investic. Město nechalo na historickém náměstí u zámku instalovat také tři elektrosloupky, jako přípojky pro stánky například při vánočním tržišti, nebo prodejců při lázeňské sezoně.

Zámecké náměstí patří k těm historickým v Teplicích. Veškeré práce proto probíhaly pod kontrolou památkářů. A také v souladu s archeology, kterým dobová plocha v centru Teplic během výkopových prací vydala jedno ze svých tajemství.

Archeologové objevili, že tudy vedl most, postavený z velkých pískovcových kvádrů. Jak starý je, ale říct nemohou. Jisté je totiž jen to, že v roce 1808 už tu nestál.

„Podařilo se nám zachytit jeden z mostních oblouků. Takže už víme, že vedl směrem k dnešnímu náměstí Svobody. Na hranu mostního pilíře navazuje boční zeď, která běžela až k bráně, která tu stávala. Na rohu byla patrně fontánka nebo pítko," řekla vedoucí archeologického oddělení Regionálního muzea v Teplicích Lucie Kursová.

ŽULOVÁ DLAŽBA JAKO TEČKA

V těchto dnech se pracuje především na úpravách povrchu. Vodaři, kterým patřila první etapa rekonstrukce centra Teplic, ale náměstí ještě neopustili. Dokončují přípojky.

„Naše investiční akce v Teplicích na Zámeckém náměstí a v přilehlé uličce U Zámku se týká přibližně 200 připojených obyvatel," informoval ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák.

Finálová žulová dlažba bude závěrečnou tečkou za nezbytnými pracemi, které na čas proměnily poslední historicky zachované náměstí Teplic ve staveniště.

„Chodníky i centrální plocha náměstí, zůstane v kameni a se souhlasem památkářů," uzavřel za město Teplice náměstek Hynek Hanza. Vánoční trh by se měl konat už na zcela novém náměstí.