V Lounské ulici napojovali nové potrubí na hlavní rozvod vody. Práce byly rozděleny do dvou fází. První odstávka proběhla před týdnem, druhou výluku naplánovali vodaři právě na noc z pondělí na úterý.

V ulicích byly po celou noc cisterny Severočeských vodovodů a kanalizací s náhradní pitnou vodou. Rekonstrukce potrubí v Lounské ulici souvisí s plánovanou výstavbou kruhového objezdu na křižovatce Lounská, Bílinská a výjezd na Prahu. V dotčené části Teplic rekonstrukce probíhá dál, pozor na omezení provozu na silnici kvůli výkopům.