Vodaři léčí zraněného ocelového „hada“, který se plazí v Bílině po jedné z bočních stěn koryta tamní řeky. Loni se mu v důsledku stáří přelomilo jeho dlouhé tělo na dvě části, což ho ochromilo. Při životě ho nyní drží provizorní „bypass“. Správce vodovodního potrubí, kterým je Severočeská vodárenská společnost (SVS), musel přibližně 200metrový narušený úsek hlavního přivaděče z přírodní nádrže Přísečnice nahradit provizorním vedením, aby byla nadále zajištěná plynulá dodávka vody pro 80 tisíc obyvatel, které řad v celé své trase zásobuje pitnou vodou.

„Opravujeme havarovaný úsek ocelového přivaděče mezi ulicemi Spojovací a Břežánská. Jedná se o oblastní vodovod Přísečnice, který slouží už od roku 1975. Vloni se tu zhroutila část stávajících ocelových podpěr ukotvených v betonových blocích,“ přiblížil mluvčí SVS Jiří Hladík. Náročná rekonstrukce se týká poloviny celé délky vodovodního hada táhnoucího se městem korytem řeky.

V postiženém místě už je v nových závěsech vidět nové potrubí, které má nahradit 40letý zastaralý řad. V provozu ale v havarované části není. Rekonstrukční práce měly původně skončit do konce roku. Přesto pitná voda v dotčené části Bíliny od kruhového objezdu u městského úřadu až po Lidl stále teče provizorně v menším potrubí položeném na chodníku podél zábradlí koryta řeky. Podle Maria Böhme ze SVS je důvodem prodloužení lhůty dokončení prací změna technologie celé stavby.

„Během prací vyvstala potřeba změny technologie při osazení a uchycení potrubí, a to v souvislosti s upevněním kluzných podpěr. Kvůli tomu a s tím související dodávkou armatur, tvarovek a doplňků k uchycení byl termín dokončení stavby odsunutý na konec března,“ uvedl pracovník vodárenské společnosti.

Havárii vloni v březnu způsobila „únava“ vysloužilého materiálu.

Zkorodované kotvící části nevydržely těžkou váhu řadu a v něm proudící vody. Než se podařilo vodařům přelomené potrubí provizorně nahradit překlenovacím vedením, vyžádala si havárie dočasné omezení dodávky vody například pro obyvatele obcí Liběšice, Želenice a také Braňany. S vodou sem zajížděly cisterny. Bílina přerušenou dodávkou vody postižená nebyla.

„Zdrojové vodojemy po městě jsme doplnili provizorním zásobováním, čímž zůstala zabezpečena plynulá dodávka vody pro obyvatele,“ informovala tehdy Iveta Kardianová ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Kvůli probíhající rekonstrukci není v současné době nikde přerušená dodávka pitné vody.

Severočeská vodárenská společnost zařadila rekonstrukci vodovodu v Bílině do staveb v rámci obnovy majetku pro okres Teplice. Celkem si jich tady pro předešlý rok naplánovala tři desítky, vyšly přibližně na 114 milionů korun bez DPH. Dosloužilé vodovody se měnily například také v duchcovských ulicích Komenského a Porcalova, dále v Dolním Maršově v Krupce, také v ulici Duchcovská v Hrobu nebo například ve Střední ulici v Novosedlicích či v Teplicích u botanické zahrady.