Skupiny soutěžily v dílčích disciplínách, jež se vázaly ke starým pověstem českým. Zúčastnění tak poznávali jednotlivé pověsti v obrazech, očichávali bylinky z Tetiny zahrádky, zápasili v Šemíkově hodu, běhali s Bivojovým kancem, zachraňovali svázaného Ctirada ve formě šité panenky v dívčí válce nebo hádali Libušiny věštby.

Po vyhlášení výsledků jsme mohli zhlédnout divadelní loutkové představení o Šípkové Růžence, které přítomným babičkám a dědečkům připomnělo dětství a dětem krásný čas s pohádkou.

Atmosféra byla velmi příjemná, děti krásně s důchodci spolupracovaly, užili jsme si všichni spoustu legrace. Domov seniorů měl akci velmi hezky připravenou, čekalo nás chutné pohoštění, výherci dostali krásné balíčky plné cen. Děkujeme všem pořadatelům a těšíme se na příští školní rok, v němž se případně velice rádi zúčastníme dalších společných her.

Lucie Tuháčková