„Jde zatím o první krok v plánech komplexní rekonstrukce a výstavby celého areálu včetně příjezdových cest a nové sportovní haly, což představuje investici 345 milionů korun. Šlo ale o krok důležitý, v jehož rámci bylo od července roku 2009 zrekonstruováno jeden a půl patra základní školy. Projekt za dvacet milionů mohl být zrealizován díky grantu Norského fondu a přispění města Krupka. Chtěla bych proto všem poděkovat,“ uvedla ředitelka Biskupského gymnázia a Základní školy Bohosudov Jana Pucharová.

Hosté, mezi nímiž nechyběli velvyslanec Norského království v České republice Jens Eikaas s chotí, litoměřický biskup Jan Baxant, zástupci ministerstva financí, města Krupka i Usteckého kraje, si prohlédli nové prostory a poté shlédli taneční a pěvecké vystoupení sboru Berušky. “Požehnání je vlastně přání dobra. A to přeji vaší škole měrou vrchovatou,“ uvedl Mons. Baxant, když požehnal nově zrekonstruovaným prostorám.
Projekt celkové obnovy areálu bývalé jezuitské koleje zdevastované nejprve českou armádou (od r. 1950) a následně sovětskou armádou (1968 - 1989), vznikl iniciativou vedení Biskupského gymnázia a základní školy, které tu byly zřízeny po navrácení areálu státem v r. 1991. V současné době objekt, jako majetek Biskupství litoměřického, slouží potřebám obou škol.

Od doby obnovení výuky v roce 1993 počet dětí a studentů postupně rostl na dnešní stav 220 dětí na základní škole a 240 studentů na gymnáziu. V souvislosti s rehabilitací celého areálu se předpokládá dosažení cílového počtu 245 dětí na základní škole a 300 studentů na gymnáziu.
Vizí Biskupského gymnázia a Základní školy Bohosudov je být komunitní školou, stát se centrem kultury a vzdělávání nejen pro děti, ale pro všechny občany města. „Je to možnost, jak podchytit děti a mládež v dnešní nelehké době i v odpoledních hodinách a o víkendu, dospělé naučit vstřícnosti a schopnosti komunikovat mezi sebou, nabídnout jim počítačové a jazykové vzdělávání, podpořit řemeslné nebo umělecké vlohy zájemců,“ vysvětluje ředitelka Jana Pucharová.

Jak vypadá skleník nebo bobkárna v nově zrekonstruovaných prostorách a k čemu slouží i k dalším plánům školy se v Deníku ještě vrátíme.