„V danou chvíli je to ta nejlepší technika, která je na českém trhu k mání. Jsme rádi, že nový zakladač máme,“ řekl Jan Demjanovič, předseda představenstva a generální ředitel Severočeské doly a.s., které patří Doly Bílina.

Stroj vyrobila společnost PRODECO jako součást smlouvy na dodávku nového rypadla a zakladače pro Severočeské doly. Projekt byl započat na konci roku 2006, jeho cena přesahuje 2 miliardy korun. „Nakladač jsme nevyrobili sami. Na realizaci zakázky se podílely i jiné firmy. Za velké plus považuji, že to byly společnosti výhradně z Česka,“ řekl Hynek Műhlbach, předseda představenstva a výkonný ředitel PRODECO, a.s.

Zakladač dosahuje úctyhodných rozměrů. Jediné v čem ''zaostává'' je rychlost – pohybuje se samostatně na dvou housenicových podvozcích rychlostí až 10 metrů za minutu. Podle techniků je to formule mezi podobně obřími stroji. „Zakladač ZPDH 6300.1-CZ slouží k zakládání nadložních zemin při odkrývání slojí hnědého uhlí. Jeho největší výkon je 6300 m³ sypané zeminy za hodinu. Konec výložníku, kde zakládaný materiál opouští zakladač a je ukládán na skrývku, může být zvednut až do výše 26 m,“ řekl Vladimír Budinský, ředitel komunikace a strategie Severočeské doly. Obří zakladač obsluhuje řidič z řidičské kabiny umístěné na otočné plošině ve výši 9 m a klapkař, který má svoji kabinu na spojovacím mostě.

V Dolech Bílina hořelo rypadlo PODÍVEJTE SE ZDE

K řízení má řidič zakladače dva monitory. Jeden ovládá trackballem, na druhém je informován o stavu zařízení. Instalovaný výkon na stroji je 2425 kW.
Není žádným tajemstvím, že manželky zaměstnanců dolů v dřívějších letech často označovaly stroje takového typu za ''Dívčí sen''. Důvod je zřejmý: je dlouhý a vždy stojí.

„Věřím, že nás investor bude s novým zakladačem maximálně spokojený a že mu bude dobře sloužit,“ nechal se slyšet šéf PRODECA Hynek Műhlbach.