Tradičně jezdí i tým složený z klientů „sousedního“ Domova důchodců v Bystřanech. „Družstvo je složeno ze šesti soutěžících a přijeli jsme vyhrát, nebo si alespoň dobře zasoutěžit,“ vysvětlila s úsměvem ředitelka domova Miroslava Barešová.

Soutežní dopoledne zahájily proslovy nového ředitele dubského domova důchodců Vladimíra Vopelky, starosty Dubí Petra Pípala a hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce. Na úvod zazpíval místní pěvecký sbor Duběnky, rozkrojil se koláč ve tvaru znaku města Dubí a mohlo se začít soutěžit. Jedenáct družstev muselo zvládnout postupně 7 soutěžních disciplín. Soutěžilo se například v šipkách, vlaštovkách, kroketu a dalších činnostech, které na několik minut vždy vtáhly do centra dění celé družstvo.