"Jsou hotovy železobetonové konstrukce v dolní i horní stanici lanové dráhy a po technologické přestávce na zrání betonu začaly práce na montáži ocelových konstrukcí,“ uvedla Ivana Solničková z ústeckého magistrátu.

„Současně pokračuje ve Švýcarsku výroba technologických částí lanové dráhy.“ Také už je stanoveno předběžné datum, kdy budou pro lanovku napínána lana za pomoci vrtulníku.

Stane se tak 21. nebo 22. září, podle toho, kdy bude vhodné počasí. Právě to nejvíce práce na stavbě komplikuje.

„Zhotovitel ale učinil taková opatření, která vliv počasí co možná nejvíce vyrovnávají tak, aby nedocházelo ke zdržení oproti harmonogramu.“

Z celkové finanční sumy, jež bude stavba stát, tedy zhruba 80 milionů korun, bylo zatím proinvestováno přibližně 48 milionů korun včetně DPH.

Dokončena by měla být v říjnu a poté fungovat v režimu zkušebního provozu. Práce provádí společnost Viamont DSP.

Staveniště jí bylo předáno 26. března. Po dokončení bude lanovka měřit 340 m, jízdenka přijde na 15 korun.